Piotr Wójcicki – Długa Rozmowa
Witryna konserwatywna
Like
Like
Tweet
Tweet
+1
+1
youtube
youtube
RSS
RSS

Mój antyfaszystowski odzew

 1. Dzisiaj front faszystowski stanowi socjal-liberalne lewactwo, posługujące się terrorem poprawności politycznej.
 2. Terror polit-poprawności jest narzędziem faszyzacji życia, ograniczenia swobody wypowiedzi i represyjnego panowania nad opinią publiczną przy pomocy grożenia konsekwencjami karnymi.
 3. Liberalne lewactwo tak jak naziści z III Rzeszy czy bolszewicy z NKWD porusza się już wyłącznie na płaszczyźnie zła kierując się regułami eugenicznego w swej istocie morderstwa aborcyjnego, włączenia organów państwa do dokonywania zabójstw o charakterze eutanazyjnym (por. odpowiednie zezwolenia na eutanazję, wydawane przez Kancelarię III Rzeszy).
 4. Najpaskudniejszą oznaką nazistowskiego faszyzmu był czynny antysemityzm, który w dzisiejszych kręgach socjal-faszystowskich przyjął formę zaciekłego anty-izraelizmu, tak właśnie środowiska lewackie wyrażają swą polityczną nienawiść do broniącego swej niepodległości, otoczonego przez wrogów, Państwa Izrael.
 5. Pozornie demokratyczni i tolerancyjni fatyganci z kręgów lewackiego faszyzmu nie wahają się porównywać Izraela, walczącego z muzułmańskim totalitaryzmem do Niemiec rządzonych przez NSDAP, a budowania obronnych murów, których istnienie wydatnie zmniejszyło ilość zamachów terrorystycznych do wznoszenia muru berlińskiego przez komunistów lub otaczania wysokimi ogrodzeniami obozów koncentracyjnych.
 6. Nie dziwimy się więc, że i w Polsce faszystowskie lewactwo ma czelność organizować przedsięwzięcia przybierające nazwę antyfaszystowskich, a będącym w rzeczywistości działaniem odsuniętej od władzy grupy interesów.
 7. Organizowanie ruchu terroru politycznej poprawności jakoby w imię zwalczania wymyślonego ideologicznego celu (rzekomego faszyzmu) mamy prawo uważać za postepowanie wyjątkowo uwłaczające, pomimo jego skrajnej absurdalności (to trochę tak jakby faszyści pożerali swój własny niesmaczny bo faszystowski ogon).
 8. Przeciwdziałanie opisanemu zjawisku zniewolenia społeczeństwa polityczną poprawnością powinno się zacząć od wyraźnego wskazania, kto naprawdę przejął spadek po faszystach z przeszłości i w jaki sposób to dziedzictwo kontynuuje.
 9. Jeśli już wskażemy kto zacz i co wyrabia, powinniśmy tych osobników wymienić z imienia i nazwiska, tak jak przestępców, których mamy się wystrzegać.
 10. To powinno wystarczyć, ale jak ostatnio powiedział p. Timmermans o Katalonii, podjudzanej przez takie właśnie lewactwo, tam gdzie państwo demokratyczne jest zagrożone, to … i podał wzbogaconą wersję odzewu.
 11. Miejmy świadomość i pamiętajmy!!! Dzisiaj zagrażają nam faszyści spod lewacko-liberalnego znaku.