Piotr Wójcicki – Długa Rozmowa
Witryna konserwatywna
Like
Like
Tweet
Tweet
+1
+1
youtube
youtube
RSS
RSS

Zbigniew Pindor – WIESŁAWA JANASZA ROZMOWY Z BACONEM

Witam na łamach strony nowego Autora, historyka sztuki, Zbigniewa Pindora. Oto tekst o sztuce rzeźbiarza Wiesława Janasza:


Rzeźby Wiesława Janasza z cyklu „Rozmowy z Baconem” to misterium poszukiwania wartości estetycznych w świecie pozbawionym wartości. Artysta w rozmowie przyznał,  że „…żyje aby zobaczyć piękno”.

Jego twórczość rzeźbiarska skupia się wokół problemów egzystencjalnych, jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o bezradność człowieka wobec wyzwań losu, niepokojów moralnych i ograniczeń jego fizyczności. Janasz zawsze rzeźbi człowieka. Analizuje ludzkie ciało w skomplikowanym układzie kompozycyjnym, by dotrzeć do sedna jego fizyczności i duchowej złożoności jednocześnie. Jego rzeźby wkraczają w obszary graniczne pomiędzy światem sztuki a światem rzeczywistym. Dla artysty ważne jest zaznaczenie realności, przedmiotowości w każdym dziele z bardzo wyraźną skłonnością do zmysłowego opracowania materii rzeźbiarskiej, także za pomocą koloru, bo często są to wytrawiane brązy lub barwna ceramika. Postaci z jego rzeźb są agresywne, niepokojące, nienaturalnie zdeformowane, zaludniają odrealnioną przestrzeń, w której panuje nastrój dramatyzmu i teatralnej ekspresji. Kombinacja jednolitych stylistycznie elementów pozwala widzowi zrekonstruować swą wiedzę o przedmiocie i samym temacie rzeźby. Rzeźbiarz ułatwia widzowi to zadanie subtelnie operując kolorem i fakturą ceramiki, która przy całej swej surowości ma w sobie nutę lekkości i zmysłowości.

W przypadku Wiesława Janasza kształt, przedmiot i otaczająca go przestrzeń stanowią jedność wyrażoną w uproszczonym czytelnym znaku. Dążenie do syntezy formy nie powoduje w tych pracach

Wieslaw_Janasz

rezygnacji z linearnej dekoracyjności, wydobywania z płynnej formy zarysu ludzkiej postaci, która w przypadku kompozycji Janasza zdaje się być oplątana siecią myśli i uczuć, przeświadczenia, ze dramat jest jedynym absolutem ludzkiej egzystencji, a artyści są szczególnie głęboko świadomi kruchości i nicości życia. Wrażliwość Janasza na ludzkie cierpienie została wyrażona w formie bezkompromisowej, bardzo charakterystycznej i łatwo kojarzonej z autorem. Jak sam przyznaje jego rzeźby to próba odpowiedzi na pytanie o granice ludzkiej wytrzymałości na cierpienie z jednej strony, z drugiej poszukiwanie metod jednoznacznego przekazu, eksploracja rzeczywistości by w możliwie jak największym stopniu oddać jej intensywność (stąd np. destrukcyjne deformacje postaci i przedmiotów w jego dziełach)  przy jednoczesnym nie popadaniu w ilustracyjność.

Janasz przyznaje, że rzeźbi głównie ludzi nie dlatego, że interesuje go, jacy naprawdę są. Bardziej interesuje go, jacy okazują się być w danej sytuacji, jak znajdują się w danym otoczeniu, środowisku. Twórcze eksperymenty z rzeźbiarską materią doprowadziły artystę do stworzenia własnej unikatowej techniki, którą sam nazywa ”rzeźbą à la prima”. Zmysłowe podejście do rzeźbiarskiego warsztatu, daje nieoczekiwane efekty w postaci dzieł o wyrafinowanej strukturze i dekoracyjnych układach kompozycyjnych. Dynamika poszczególnych kompozycji wynika z wewnętrznego napięcia emocjonalnego twórcy. Ta artystyczna praktyka pozwala wydobyć wszystkie niuanse z glinianej formy, poddawanej późnej termicznej obróbce, akcentując wartość indywidualnej ekspresji – niezależnie od jej późniejszej materializacji. Technika, którą stosuje Janasz wyzwala nowe emocje, wywiązuje enigmatyczną więź, której wizualizacja pojawia się potem gotowej rzeźbie. Takie postępowanie zbliża bardzo twórczość artysty do nurtu neokspresjonistycznego nowoczesnej rzeźby.

W rzeźbach artysty jest zamierzone napięcie, niespokojny konglomerat płynnych form, oczekiwanie na dopełnienie stanu emocjonalnego wyrazistą formą. Niekiedy jednak największe uproszczenie, niemal abstrakcyjność pracy, pojemność i ponadczasowość tworzonego rzeźbiarskiego znaku staje się wartością autonomiczną skupioną na mówieniu o rzeczach dla artysty najważniejszych. Rzeźby Janasza manifestują kult ciała,

odwołując się do zdobyczy sztuki współczesnej. Jednocześnie spełniają kryteria ocen estetycznych, które choć uformowały się kilkadziesiąt lat temu – potwierdzają swoją ważność także dziś. Czytelne są w niej reminiscencje sztuki dawnej, często we współczesnej transkrypcji, zabarwione osobistymi doświadczeniami i fascynacjami.  Twórczość  rzeźbiarska Wiesława Janasza reprezentuje w czystej postaci ten nurt figuracji, który ma wyraźną zmysłową orientację.

To zrozumiałe, że nie zawsze mamy do czynienia z progresywną formą, są na wystawie prace odnoszące się do osiągnięć rzeźby jeszcze z czasów Moore’a i Giacomettiego, a przede wszystkim malarstwa Bacona, z którym Janasz prowadzi otwarty dialog. Dialog odnoszący się do samej istoty artystycznej wypowiedzi i miejsca artysty we współczesnym świecie. Dziś Francis Bacon uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy europejskich tworzących po II wojnie światowej. Bacon jako temat swoich obrazów wybrał człowieka, kontynuując tradycję malarstwa figuratywnego w okresie, gdy sztuka europejska zdominowana była przez style wywodzące się z abstrakcji. Chociaż obrazy Bacona znajdują odpowiedniki w rzeczywistości, są równocześnie wieloznaczne i uniwersalne. Jego tematy to kondycja ludzka, samotność i cierpienie.

Ten sam obszar tematyczny fascynuje także Wiesława Janasza. Jako temat swoich rzeźb wybrał człowieka, kontynuując tradycję sztuki figuratywnej. Podobnie jak u Bacona tematem jego dzieł jest człowiek samotny, wyobcowany, przedstawiony w sytuacji zagrożenia, w

atmosferze pełnej dramatycznego napięcia. Autora wystawy łączy z Baconem podobna wrażliwość na prawdy uniwersalne i skłonność do posługiwania się czytelną formą pełną egzystencjalnych nastrojów. Wybór Bacona jako partnera do dyskusji o kondycji współczesnej sztuki i patrona wystawy nie był przypadkowy.

Wiesław Janasz swoimi rzeźbami pragnął zwrócić uwagę, że nawet  kontrowersyjna w przesłaniu, nieskrępowana ekspresja i prezentacja własnego ja połączona z tematyką kondycji ludzkiej, cierpienia, samotności jest dla współczesnych twórców możliwa do ukazania o ile ich refleksja dotyczy tematów uniwersalnych. Rzeczywistość dosłowna ulega w ich pracach wielokierunkowym transformacjom: od konkretności do symboliczności, od teraźniejszości w stronę transcendencji, od oczywistości do enigmatyczności oraz od realnej problematyki w kierunku rozważań nad zamkniętym artystycznym uniwersum. Twórczość Bacona zawsze wzbudzała żywe zainteresowanie i wywoływała niekiedy skrajne reakcje. Dlatego stała się punktem odniesienia dla Wiesława Janasza, który w swoich najnowszych kompozycjach w aluzyjny sposób przywołał świat wyjątkowej, intrygującej ekspresji tego malarza. Odwołanie się do

Bacona jest jedynie luźnym skojarzeniem. Bardziej istotne przesłanie wystawy zawiera się w próbie „schwytania rzeczywistości” artystycznej  by największym stopniu oddać jej intensywność. Janasz swoją twórczością potwierdza, że jest coś takiego w naturze ludzkiej, co zmusza do tworzenia sztuki, ale jest też coś w naturze sztuki, co czyni z jej dzieła coś więcej, niż tylko dekorację – nadaje jej wyższy sens.

Zbigniew Pindor

Warszawa, październik 2010

Francis Bacon – Trzy próby autoportretu (Three Studies On Selfportrait) – 1948r.

4 Francis Bacon - Tryptyk 1976.jpg_thumb

 

Galeria van Golik zaprasza na wystawę rzeźb Wiesława Janasza pt „Rozmowy z Baconem” w dniach od 15 listopada do 2 grudnia 2010r.

  • ul. Berezyńska 27 m.6
  • Warszawa
tel.: (022) 616 0446,  608 445 000